Robert - prezentacja

Nazywam się Robert Bednarz. W Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczę od początku ich istnienia tj. od września 2008 roku. Biorę udział w zajęciach pracowni komputerowej, ponieważ od dawna interesuje się komputerem i chciałbym rozwijać swoje umiejętności w tym kierunku. Dużo czasu spędzam słuchając muzyki pop .Od 2004roku należę do Kliki i od kilku lat spędzam dwa tygodnie wakacji z tą grupą . Lubię kino i długie spacery po Krakowie. Na warsztatach poznałem wielu ciekawych ludzi i zawarłem nowe znajomości.Robert podczas pracy, wycina okładki na płytki. W ramach zleconego zamówienia warsztatów.